REVÍZIA O ČISTENÍ A KONTROLE KOMÍNA

Potrebujem vyčistiť  komín a potvrdiť, že čistila odborne spôsobilá osoba - KOMINÁR. Potrebujem doklad ktorý sa volá POTVRDENIE O KONTROLE A ČISTENÍ pre poisťovňu a obec.


REVÍZIA KU KOLAUDÁCII

Potrebujem skontrolovať komín, odborne spôsobilou osobou pri kolaudácii novostavby, po výmene spotrebiča, po vložkovaní komína, alebo po stavbe nového komína. Potrebujem REVÍZNEHO TECHNIKA KOMÍNOV a doklad sa volá REVÍZIA O PRESKÚŠANÍ KOMÍNA.

create a website

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Pre viac otázok ma kontaktujte