Kolaudačná revízia komína
Banská Bystrica
Zvolen
Brezno

Kolaudácia komína, inak nazývaná aj kolaudačná revízia, sa v skutočnosti odborne nazýva Doklad o preskúšanie komína odborne spôsobilou osobou - revíznym technikom komínov. Je to doklad, ktorý potrebujete, keď kolaudujete stavbu. Je jednou z viacerých revízií, ktoré musíte doložiť na stavebnom úrade v rámci kolaudácie Vašej stavby. 

Túto službu poskytujem ako revízny technik komínov.

Kedy je potrebný doklad o preskúšaní komína?

- pre účely stavebného konania - kolaudácia stavby

- pred sfunkčnením spalinovej cesty
- pri zmene druhu paliva pripojeného spotrebiču
- pred výmenou, alebo novou inštaláciou spotrebiča
- po vložkovaní komína
- po akomkoľvek stavebnom zásahu do spalinovej cesty
- po požiari komína
- ak dom sadá a vznikajú na komíne trhliny, sú porušené stavebné konštrukcie atď..
.

Dohodneme termín

Stretnutie u Vás

Revízia o preskúšaní komína

Ako získať revíziu komína ku kolaudácii

Nasledujúcich pár krokov Vás delí od dokladu, ktorý požadujete

1

Zavolajte nám

Dohodneme si stretnutie vyhovujúce pre obe strany 
2

Príchod

Prídeme presne v dohodnutý deň a čas.
3

Kontrola komína

Skontrolujeme Váš komín podľa aktuálnych zákonov, vyhlášok a noriem.
4

Čo v prípade neúspešnej kontroly komína?

Treba si uvedomiť, že kolaudačná revízia komína má svoje opodstatnenie. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Tak isto únik oxidu uhoľnatého, končí väčšinou tragicky. Navrhneme nutné opravy či úpravy. Reklamujete ich u Vášho stavebníka. Je nutné na mieste uhradiť revíziu v plnej výške. Opakovaná finálna revízia po požadovanej oprave nedostatkov, bude spoplatnená 50% sumou prvej revízie viď cenník nižšie. Prípadne my zrealizujeme opravu či úpravu ( fakturovanú samostatne ).
5

Potvrdenie o preskúšaní komína

Potvrdenie o preskúšaní komína Vám ešte v deň úspešnej kontroly, pošleme poštou spolu s faktúrou na Vami vybranú adresu prvou triedou.
6

Spokojný zákazník

Na Vašej spokojnosti nám záleží. Krb, pec, či kondenzačný kotol, je predsa srdcom domu a prinášajú teplo. U krbu či piecky aj romantiku do Vašich domovov. Volajte profesionálov na ktorých sa môžete spoľahnúť.

Cenník

Kolaudačná revízia komína ku novostavbe

119€

Pokiaľ sa jedná o novopostavený komín, murovaný z tvárnic, nerezový fasádny...

Kolaudačná revízia komína po výmene spotrebiča ( vhodnosť komína )

79€

Veľa spotrebičov dnes už má úplne iné požiadavky na konštrukčné vlastnosti komína. Je naozaj dôležité mať správny komín,
pre daný spotrebič. Nesmie dochádzať napríklad ku zvýšenej tvorbe kondenzátu či dechtovaniu komína.
Vždy sa dohodnite so stavebníkom o aký kotol, pec či krb sa bude jednať ešte pred výstavbou komína samotného.

Kolaudačná revízia komína po vložkovaní komína

89€

Vložkovanie komína môže robiť len odborne spôsobilá osoba - kominár, alebo revízny technik komínov.
Po vyvložkovaní komína je tak isto nutné stavbu a pracovný postup odobriť revíziou o preskúšaní komína.

revízia komína Banská Bystrica
Revízia komína
Banská Bystrica

Kolaudujeme komíny samozrejme aj v okolitých obciach okolo Banskej Bystrice za nezmenenú cenu

revízia komína Zvolen
Revízia komína
Zvolen

Kolaudujeme komíny samozrejme aj v okolitých obciach okolo Zvolena za nezmenenú cenu

Revízia komína Brezno
Revízia komína
Brezno

Kolaudujeme komíny samozrejme aj v okolitých obciach okolo Brezna za nezmenenú cenu

Kontakt

Volajte alebo píšte a vybavte si Vašu kolaudáciu rýchlo

Email

Odpíšeme do 5 hodín

Telefón

Pon - Pia  08:00 - 17:00

Build your own website with Mobirise